YÖNETİM KURULU

Doç. Dr.  Mehmet Burak BİLGİN

Yüksekokul Müdürü

Öğr. Gör. Burak ÖZTOP

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Ahmet SAĞLAM

Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Recep KÜRKÇÜ

 

Dr. Öğr. Üyesi Ersin İNKAYA

 

Dr. Öğr. Üyesi  Neslihan ÖZDEMİR TANJU

  

Fatma ERKÖK

Yüksekokul Sekreteri (Raportör)