Misyonumuz

Mesleki ahlaka sahip, teoriyi uygulamaya aktarabilen, iş hak ve hukukuna bağlı, bilimde çağdaş teknolojik gelişmelere açık, cumhuriyetin ve Türk Milletinin temel değerlerine bağlı, kendine inanan ve güvenen, iş disiplini ve üretkenliğiyle çevresine örnek teşkil edebilen, alanında sürekli gelişmeyi prensip edinmiş, üretim kültürünü benimsemiş bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Yetiştirdiği mezunlarını kendine güvenen, sorumluluk alabilen, problem çözebilme kabiliyetine sahip çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek kalite ve standartlara sahip, milli ve milletlerarası platformlarda aranılır ara teknik elemanlar yetiştiren, yenilikçi, girişimci ve paylaşımcı bir eğitim kurumu olmaktır.