Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

Prof.Dr.  Halil APAYDIN

Yüksekokul Müdürü V.

Öğr. Gör. Burak ÖZTOP

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Ayçin TAŞOLUK

Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Recep KÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Mehmet KARA

 

Dr. Öğr. Üyesi  Neslihan ÖZDEMİR TANJU

  

Fatma ERKÖK

Yüksekokul Sekreteri (Raportör)