Genel İş Akış Süreci (Merzifon Meslek Yüksekokulu)

1 - Öğrenci İşleri

2 - Evrak Kayıt ve Müdür Sekreteri

3 - Mali İşler

- Mali İşler İş Süreci

Maaş İşlemleri Süreç Akış Şeması

Yolluk İşlemleri Süreç Akış Şeması

Satın Alma İşlemleri Süreç Akış Şeması

Taşınır Giriş Çıkış İşlemleri Süreç Akış Şeması

Taşınır Sayım ve Sayım Sonrası Süreç Akış Şeması

4 - Teknik Hizmetler

5 - Yardımcı Hizmetler