Merzifon Meslek Yüksekokulu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7.maddesi d-2 fıkra gereğince Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01.11.1990 tarihinde kurulmasına karar verilmiş ve halen Milli Emlak Müdürlüğü ve Merzifon Belediyesince Üniversitemize tahsisi yapılan 6709 m2 lik arazide tarihi eser niteliğindeki iki binanın Üniversitemizce onarılarak 1991-1992 Eğitim-Öğretim yılında iki programlı olarak faaliyete başlamıştır.

Yüksekokulda 1997 yılı Mayıs ayında tamamlanan ek bina ile birlikte eğitim öğretim hizmetleri devam etmektedir.

Misyonumuz

Mesleki ahlaka sahip, teoriyi uygulamaya aktarabilen, iş hak ve hukukuna bağlı, bilimde çağdaş teknolojik gelişmelere açık, cumhuriyetin ve Türk Milletinin temel değerlerine bağlı, kendine inanan ve güvenen, iş disiplini ve üretkenliğiyle çevresine örnek teşkil edebilen, alanında sürekli gelişmeyi prensip edinmiş, üretim kültürünü benimsemiş bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Yetiştirdiği mezunlarını kendine güvenen, sorumluluk alabilen, problem çözebilme kabiliyetine sahip çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek kalite ve standartlara sahip, milli ve milletlerarası platformlarda aranılır ara teknik elemanlar yetiştiren, yenilikçi, girişimci ve paylaşımcı bir eğitim kurumu olmaktır.