İdari Personel

 

Ad Soyad : Fatma ERKÖK
Fakülte : Merzifon Meslek Yüksekokulu
Personel türü : İdari
Bölüm : Merzifon MYO
Ünvanı : Yüksekokul Sekreteri
E-Posta : fatma.erkok@amasya.edu.tr
Dahili : 2708
Oda No :

 

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Doğum Tarihi : 1973

Doğum Yeri : SAMSUN/ Ladik

Medeni Hali : Evli 

ÖĞRENİM DURUMU

Derece          Bölüm / Program      Üniversite            Yıl         
Lise Akpınar Öğretmen Lisesi     1984-1990
Meslek Lisesi  Kız Meslek Lisesi (LİMME)   1990-1992
Ön Lisans Pazarlama Programı Ondokuz Mayıs Üniversitesi  2003-2005
Lisans İşletme Fakültesi Anadolu Üniversitesi 2012-2014

İDARİ GÖREVLER

Görev Ünvanı     Görev Yeri            Bölümü  Yıl       
Usta Öğretici Samsun /Ladik Nakış 1992
Daktilograf Galatasaray Lisesi Dahiliye Şefliği  1997
Daktilograf Galatasaray Üniversitesi Öğrenci İşleri  1998
Memur  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Müdür Sekreteri 2000
Bilgisayar İşletmeni  Amasya Üniversitesi Müdür Sekreteri 2010
Yüksekokul Sekreteri Amasya Üniversitesi   2015

KATILDIĞI EĞİTİM SEMİNERLERİ

 

YER    SEMİNER VEREN KURUM KONUSU YIL   
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Sekreterlik ve Büro Yönetimi 2001  
Nevşehir Devlet Personel Başkanlığı Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Bölgesel Eğitim Programı 2015  
Amasya Türk Standartları Enstitüsü TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 2019