2022-2023 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI VE SINAV TAKVİMLERİ
 PROGRAM ADI

DERS
PROGRAMI

ARA SINAV MAZERET FİNAL BÜT.

Basım ve Yayım Teknolojileri
Programı 

Pdfa Pdfa Pdfa Pdfa Pdfp

Bilgisayar Programcılığı
Programı

 Pdfa  Pdfa  Pdfa  Pdfa Pdfp

Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı Programı

 Pdfa
 Pdfa  Pdfa Pdfa Pdfp

İnşaat Teknolojisi  Programı

 Pdfa  Pdfa Pdfp Pdfa Pdfp

İş Sağlığı ve Güvenliği
Programı

Pdfa Pdfa Pdfa Pdfa Pdfp

Makine Programı 

 Pdfa
 Pdfa Pdfa Pdfa Pdfp

Mekatronik Programı 

 Pdfa  Pdfa Pdfa Pdfa Pdfp

Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği Programı

Pdfa
 Pdfa Pdfa Pdfa  Pdfp

 

.............. AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI VE SINAV TAKVİMLERİ
 PROGRAM ADI

DERS
PROGRAMI

ARA SINAV MAZERET FİNAL BÜT. EK - 1 EK - 2

Basın ve Yayıncılık
Programı

 

             

Bilgisayar Programcılığı
Programı

             

Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı Programı

             

İnşaat Teknolojisi ve Yapı
Denetimi Programları

             

İş Sağlığı ve Güvenliği
Programı

             

Makine Programı 

             

Mekatronik Programı 

             

Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği Programı

             

Giyim Üretim Teknolojisi Programı