Müdür

Müdür Yardımcısı

Yüksekokul Sekreteri

Bölüm Başkanı

Öğretim Üyesi

Öğretim Görevlisi

Tekniker

Tekniker (Bilgisayar)

Teknisyen

Elektrik Teknisyeni

Müdür Sekreteri

Büro Personeli

Öğrenci İşleri

Tahakkuk

Taşınır Mal Kayıt Yetkilisi

Satın Alma Yetkilisi

ÖSYM

Evrak Kayıt-Yazı İşleri

Güvenlik

Temizlik Görevlisi