Müdür

Müdür Yardımcıları

Yüksekokul Sekreteri

Müdür Sekreteri

Öğrenci İşleri

Evrak Kayıt - Santral

Satın Alma-Taşınır Kayıt Kontrol

Mutemet

Bilgi İşlem

Ösym

Yemekhane

Elektrik İşleri

Yardımcı Hizmetler