- Kontrol Ortamı

- Risk Değerlendirme

- Kontrol Faaliyetleri

- Bilgi ve İletişim

- İzleme