Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

Doç.Dr.  Arif GÖK

Yüksekokul Müdürü

Öğr. Gör. Burak ÖZTOP

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Ayçin TAŞOLUK

Müdür Yardımcısı

Prof.Dr. Mehmet KARA

 

Doç.Dr. Mehmet Burak BİLGİN    

  

Dr. Öğr. Üyesi  Yusuf Kemal ÖZTÜRK          

  

Fatma ERKÖK

Yüksekokul Sekreteri (Raportör)