Tarihçe

TARİHÇE

Meslek yüksekokulumuz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7. Maddesi d-2 fıkrası gereğince Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01.11.1990 tarihinde kurulmasına karar verilmiş ve Milli Emlak Müdürlüğü ve Merzifon Belediyesi’nce tarafımıza tahsisi yapılan 6709 m2’lik arazide tarihi eser niteliğindeki binada 1991-1992 eğitim öğretim yılında iki programlı olarak faaliyete başlamıştır.

Kampus alanı içerisinde 1997 yılı Mayıs ayında tamamlanan ek bina ile 2013-2014 eğitim öğretim yılı başından itibaren mülkiyeti maliye hazinesine ait Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisli 23 ada, 130 parsel, 11.378 m2 üzerindeki Merzifon Anadolu Lisesi binasının da yüksekokulumuza tahsisi gerçekleştirilerek eğitim hizmetleri devam etmektedir.

Kampüs alanı içerisinde yemekhane, öğrenci kantini, kapalı spor salonu, halı saha, açık voleybol ve basketbol sahası bulunmaktadır.

Yüksekokulumuzda 10 bölüm, 12 program bulunmakta olup, 4 adet bilgisayar laboratuarı, 2 adet tekstil atölyesi, 1 adet mekatronik atölyesi, 1 adet inşaat atölyesi, 1 adet makine atölyesi ve konferans salonu bulunmaktadır.