Makine

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

MAKİNE PROGRAMI

  • İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar,

Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.

  • Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar,

Staj uygulaması 2. yarıyıl sonu ve 4. Yarıyıl sonunda 30’ar iş günü olarak toplam 60 gün yapılmaktadır. Endüstriye dayalı öğretim stajı ilkinde atölye uygulaması ve sonrasında araştırma ve geliştirme olarak uygulanmaktadır. Stajlar yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında da yapılabilmektedir.

  • Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar,

Atölye şartlarında işçi ve iş güvenliğine uygun eldiven, gözlük, örnük, iş kıyafeti kullanılır.

  • Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar,

Teorik ve uygulamalı derslerde sınavlar ödev, proje, yazılı sınav şeklinde uygulanmaktadır. Atölye eğitiminde sarf malzemeler kullanılmaktadır.

  • Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar,

 Mezun olan öğrencilere ÖSYM tarafından uygulanan dikey geçiş sınav (DGS) ile alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilme imkânı sağlanmıştır. Meslek yüksekokulu mezunları, dikey geçiş için örgün lisans programlarına başvurabileceği gibi açıköğretim lisans programlarına da başvurabilirler. Burada herhangi bir sınırlama olmayıp açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyen adayların DGS`ye girmelerine gerek yoktur.

Mezuniyet Koşulları; Dört dönem sonunda 120 AKTS`yi tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, 60 günlük meslek stajının yapılması mezuniyet için şarttır. Mezuniyet sonunda Makine Teknikeri olarak unvan alır.

Mezun İstihdam Olanakları; Makine İmalat sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler.

Ölçme ve Değerlendirme; Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Ortalamanın 60 olması koşulu ile, öğrenci o dersten başarılı kabul edilir. Öğrencinin başarısız olması durumunda Bütünleme hakkı vardır.

  • Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar,

Üniversitemiz kısmi zamanlı öğrenci çalışabilme imkanı sunmaktadır.

Makine ve Metal Teknolojisi Bilgi paketi linki: https://obs.amasya.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=47&curSunit=684