MAKİNE PROGRAMI
Ünvan - Ad Soyad E-Posta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Ersin İnkaya ersin.inkaya@amasya.edu.tr 2705
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Özdemir neslihan.özdemir@amasya.edu.tr 2706
Öğr. Gör. Dr. Aysu Akıllı Arı aysu.akilli@amasya.edu.tr 2728
Öğr. Gör. Burak Öztop burak.oztop@amasya.edu.tr 3749