Öğr. Gör. Alperen ÖZEL 

 

GÖREVLERİ

Farabi Birim Koordinatörü, Yüksekokulda Farabi Değişim Programına ilişkin işlemleri planlar, uygular, kontrol eder ve önlem alır.Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğüne karşı sorumludur