Insaaat

İNŞAAT BÖLÜMÜ

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 

 

a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar;

Programda yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.Öğrencilere yabancı dil eğitimi olarak 1. yarıyılda Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) tarafından Yabancı Dil Eğitimi-1 (İngilizce) dersi verilmektedir.

b) Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb.), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar;

Programda 1. yılın (2. yarıyılın) sonunda Endüstriye Dayalı Eğitim adı altında 30 iş günü (1 dönem) mesleki staj yapma zorunluluğu vardır. Bu uygulama ile öğrenciye almış olduğu eğitimi pratikte uygulama imkânı tanıyarak mesleki deneyim kazandırmak ve iş hayatına hazırlamak amaçlanmaktadır.Bu kapsamdaöğrenciler 1. sınıfın sonundaki yaz döneminde, şantiye/saha işleri ağırlıklı olmak üzere inşaat sektöründeki mühendislik/mimarlık ofislerinde, inşaat/yapım şirketlerinde, yapı denetimi veya müşavirlik firmalarında veya kamu kurumlarında (DSİ, KGM, Belediyeler vb.) stajlarını yapabilirler. Staj uygulaması yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin (Amasya) dışında yapılabilmektedir. Öğrenciler staj yönergesine uygun olarak staj süresince yapmış olduğu çalışma ve uygulamaları raporlaştırarak staj komisyonuna sunmak zorundadır. Staj çalışmasının başarılı sayılabilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre üniversitede oluşturulan “Staj Komisyonu” tarafından kabul edilmesi gerekir.

c)Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar;

İnşaat Teknolojisi Programda mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemesi kullanılması gerekliliği yoktur.

d) Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar;

Deneysel çalışmalar/uygulamalar İnşaat Teknolojisi Laboratuvarı imkanları çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup; öğrenciler tarafından özel olarak temin edilmesi gereken zorunlu araç/gereç veya eğitim öğretim hizmeti karşılığında öğretim gideri bulunmamaktadır.

e) Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar;

Program içeriği;

İnşaat Teknolojisi Programı, gelişen şehirleşmeyle birlikte toplumun ihtiyaç duyabileceği her türlü yapının tasarımına, projelendirilmesine ve uygulamasına (saha çalışmalarına) yönelik eğitim veren bir programdır. İnşaat Teknolojisi, temeli matematik ve fizik eğitimine dayanan; mekanik, hidrolik, geoteknik, ulaştırma, yapı malzemeleri ve yapım yönetimi gibi alanlarda mesleki bilgilerin verildiği teknik bir disiplindir. Bu amaçla programımızda teorik bilgilerin yanında pratik bilgilere de önem verilmektedir. Ayrıca sektörde kullanılan birçok teknik yazılım programı (SAP2000, İdeStatik, AutoCAD vb.) ve ilgili yapım yönetmelikleri deöğretilmektedir.

Mezun öğrencilerin mesleki anlamda kazanacağı genel nitelikler;

  • Yapı malzemelerini tanımak, yapım yönetmeliklerine dair bilgi sahibi olmak.
  • Yönetmeliklere uygun depreme dayanıklı yapıların tasarımında, inşaatında veya inşaat işlerinin denetiminde çalışabilecek düzeyde mesleki bilgiye sahip olmak.
  • Şantiye Organizasyonu, Yapım Yönetimi, Keşif-Metraj-Hakediş konularında bilgi ve beceri kazanmak.
  • Uygulamada gerekli olan bilgisayar yazılımlarını kullanarak gerekli çizimleri ve statik-betonarme hesapları yapabilmek.
  • İnşaat sektörünün diğer alanlarında (Geoteknik, Ulaştırma, Su Yapıları vb.) gerekli temel bilgilere sahip olmak.
  • Mesleki uygulamalara dair edindiği bilgileri inşaat sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilme becerisi kazanmak.

Yerleşke/kampüs;

İnşaat Teknolojisi Programı, Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu yerleşkesi içerisinde bulunmaktadır. İnşaat Teknolojisi Laboratuvarının da yer aldığı yerleşkemiz Amasya ilinin Merzifon ilçesindedir. Merkeze yakınlığı nedeniyle yürüme veya toplu taşıma ile ulaşım sağlanmaktadır.

f) Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanları ile staj ve uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarla ayrıca ücret ödenip ödenmediğine ilişkin koşullar;

Öğrencilerin yüksekokul bünyesinde kısmi zamanlı olarak çalışma imkânı bulunmaktadır. Bunun dışında öğrencilere staj veya uygulama eğitimleri için ayrıca bir ücret ödenmemektedir.

 g) İlgili yükseköğretim kurumunun vakfı veya anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yemek, yurt vb. imkanlar sunup sunmadığı,

 Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) tarafından öğrencilere sunulan eğitim öğretim bursu ile birlikte; Amasya Üniversitesi tarafından başka bir kurumdan burs almayan öğrencilere belirli kontenjanlar dahilinde eğitim veya yemek bursu verilebilmektedir.