Gazetegazete2

GAZETECİLİK VE HABERCİLİK BÖLÜMÜ

BASIM VE YAYIM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

 

a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar;

Programda yabancı dil  hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.Temel İngilizce dersi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) tarafından sağlanmaktadır.

b)Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb.), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar;

Programda staj zorunluluğu bulunmaktadır. Programda öğrencilerin birinci yıl sonunda 6 hafta (30 işgünü) Endüstriye Dayalı Eğrİtim (EDE) Staj yapmaları zorunludur. Programlarına ait uygulamaları işyerinde gözlemlemek ve öğrenebilmektir. 1.Sınıf eğitimini tamamlayan öğrenciler, içinde bulundukları yaz döneminde (final sınavlarından sonra) stajlarını yapabilirler. Bu bağlamda 30 iş günü uygulama yapılır ve bu süreçte yapılan çalışmalar raporlaştırılır. Öğrenciler stajlarını Basın-Yayın Medya-İletişim sektörlerini barındıran sektörlerin  hepsinde yapabilmektedirler. Öğrenci tüm dönem süresince almış olduğu teorik konuları gözlemleme ve uygulama imkanı bulur. Program  öğrencisinin mezun olabilmesi için staj uygulamasını tamamlaması ve yapılan staj çalışmasının, ilgili mevzuat hükümlerine göre üniversitede oluşturulan “Staj Komisyonu” tarafından kabul edilmesi gerekir. Öğrenciler, staj uygulamalarına dair yapılması gereken çalışmaları staj yönergesine göre gerçekleştirebilirler. Öğrenciler stajlarını Yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapabilmektedirler.

Öğrencilerin kazandığı yetkinlikler:

 Bilişsel - Uygulamalı

1) İşyerinde yapılan uygulamaları gözlemleme ve öğrenebilme

2) İşyerinde yapılan çalışmalarda sürece katılma ve bu çalışmaları raporlaştırma

c)Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar;

Programda mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemesi kullanılması gerekliliği yoktur

d) Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar;

Uygulamalı  çalışmalar Bilgisayar  Laboratuarı   imkanları çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup;bu programı tercih edecek öğrenciler uygulamalı derslerdeki araç ve gereçleri (video kaset, fotoğraf makinesi, film, flaş, röportaj teybi gibi) kendileri temin etmesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

e) Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar;

Programın İçeriği

Programda, teorik ve uygulamalı olarak basım ve yayın teknikleri, grafik tasarım dersleri yanında temel gazetecilik, iletişime giriş, haber toplama ve yazma, internet gazeteciliği ve web tasarımı gibi dersleri verilmektedir. Böylece, bu geniş ders yelpazesinde sektörün istediği, aradığı tam donanımlı ara eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Mezunlarımız basım ve yayımcılık sektöründe, baskı ve baskı sonrası üretim yapan işletmelerle, reklam şirketlerinde, dergilerde, tasarım ve reklam ajanslarında, ambalaj firmalarında, kamu ve özel matbaaları, basım malzemeleri tedarikçi işletmeleri ve radyo televizyon kuruluşları, gazeteler, online haber sitelerinde iş bulabilmektedirler.

Bulunduğu yerleşke/kampüs

Amasya Üniversitesi bünyesinde yer alan Merzifon Meslek Yüksekokulu Amasya iline bağlı her geçen gün kendini yenileyen dinamik bir şehir olan Merzifon ilçesinde yer almaktadır. Şehir merkezinde yer alan Merzifon Meslek YüksekOkulu’ na erişim toplu taşıma araçları ile sağlanabildiği gibi kısa mesafeli yürüyüş ile de sağlanabilmektedir.

f) Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanları ile staj ve uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarla ayrıca ücret ödenip ödenmediğine ilişkin koşullar;

Öğrencilerin yüksekokul bünyesinde kısmi zamanlı olarak çalışma imkânı bulunmaktadır. Bunun dışında öğrencilere staj veya uygulama eğitimleri için ayrıca bir ücret ödenmemektedir.

g) İlgili yükseköğretim kurumunun vakfı veya anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yemek, yurt vb. imkanlar sunup sunmadığı, ilişkin koşullar;

Şehir  içerisinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait  kız ve erkek olmak üzere KYK Öğrenci Yurdu bulunmaktadır. Öğrencilere yerleşke içerisinde belirli bir ücret karşılığı yemek imkanı da sağlanılmaktadır. Öğrencilerimiz, kampüse yürüme mesafesinde olan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait yurtta kalabildikleri gibi, şehir merkezinde bulunan özel yurtlarda da kalabilme şansına sahiptirler.