Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bahadır KAVAS (Başkan)
Öğr. Gör. Muhammed Mert AYKUT (Üye)
Öğr. Gör. Tuğba ŞENCAN KUKUŞ (Üye)
Öğrenci Temsilcisi Sema Nur DEMİRTAŞ

GÖREVLERİ

1) Mezunlar ile öğretim elemanları ve öğrencileri yılda en az 1 kez bir araya getirecek forum ya da toplantı gibi etkinlikler düzenleyerek karşılıklı fikir alışverişi için ortam sağlar

2) Mezunların çalışma alanları, kariyerleri, önemli projeleri ve başarılarını öğrencilere aktarmalarını sağlayarak, rehberlik ve motivasyon sağlar

3) Yaptığı çalışmaları, önerileri, istek ve ihtiyaçları Yüksekokul/Bölüm Yönetimine rapor halinde sunar