Yapı Denetimi Programı

 Insaaat

İNŞAAT BÖLÜMÜ

YAPI DENETİM PROGRAMI

Yapı Denetimi Programının amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışacak, teorik bilgi ve pratik becerilere sahip ve bu becerileri azami oranda kazanmış Yapı denetim elemanı yetiştirmektir.

Programın amaçları;

  • İnşaat yapımında kullanılacak her türlü yapı malzemeleri hakkında bilgi sahibi olmak,
  • Amaca uygun, sağlam, stabil, depreme dayanıklı yapıların inşası ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olmak,
  • Şantiye organizasyonu ile ilgili bilgi sahibi olmak,
  • Metraj, Keşif ve hak ediş konularında bilgi ve beceri kazanmak,
  • Bilgisayar programlarını kullanarak çizim (AUTOCAD) ve Statik-Betonarme hesaplar yapabilme, (STA4CAD, IDECAD, PROBINA...)
  • Zemin mekaniği, yapı malzemeleri, beton, asfalt malzemeler ile ilgili deneyleri yapabilme,
  • Karayolu, İçme suları ve Çelik yapılar ile ilgili temel bilgi ve beceri kazanmak,
  • Mevcut binalarda hasar çeşitleri ve nedenleri ile bu binaların güçlendirmeleri hakkında bilgi sahibi olmak,
  • Yapı denetimi ve çağdaş yapı teknikleri ile ilgili temel bilgi ve beceri kazanmak,
  • Mesleki uygulamalara dair temel bilgi sahibi olmak.