Hava

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

PROGRAMIN AMACI

Rezervasyon, bilet satış, bilet-bagaj işlemleri, apron terminal hizmetleri, uçak içi hizmetlerin koordinesi, handling hizmetleri, özel hizmet uygulamaları, uçuş operasyonu içersindeki ünitelerle koordinasyon sağlanması, uçak yükleme ve yük denge kontrolunun sağlanması, uçak park yerlerinin hava trafik üniteleriyle koordinesi, tehirli uçuşların takibi ile ilgili işleri planlayıp yürütecek elemanları yetiştirmektir.

Sivil Havacılık sektörü ülkemizde, bölgemizde ve dünyada olağanüstü bir şekilde büyümeye devam ederken sektörün kalifiye eleman ihtiyacı da birlikte artmaktadır. Havacılık sektöründe uluslararası olmanın vazgeçilmez rolü yer hizmetleri yönetiminin gelişimini tetikleyerek uluslararası standartlar çerçevesinde yer hizmetleri yönetiminin kalitesini doğrudan etkilemektedir.


           Rekabetin yoğunlaştığı havacılık sektöründe çabuk karar verebilen, kavramsal düşünebilen ve aynı zamanda operasyonel düzeydeki faaliyetlere hâkim çok yönlü yöneticilere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı havacılık yer hizmetleri sektöründeki işletmelerin yönetiminde ve havaalanlarında yer hizmetlerinde çalışacak kadroları yetiştirmek amacındadır.  

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı: 

Havacılık sektöründeki işletmelerin yönetiminde ve havaalanlarının yer hizmetlerinde çalışacak kadroları yetiştirmektir. Genel olarak yer hizmetleri personeli uçakların yerdeki operasyonunu koordine ederek uçuş emniyetini sağlamaktan ve yolcuların alana girişinden uçağa binişine kadar olan süreçte uluslararası kurallar ve şirket standartlarına göre bagaj, bilet, pasaport işlemlerinin eksiksiz ve doğru yapılmasından sorumlu kişilerdir.

KİMLER TERCİH EDEBİLİR

Merkezî Yerleştirmede adaylar Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına, TYT puan türünde yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilir.

Açılacak programın öğrenci kaynakları genel ve meslek liseleridir.

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM OLANAKLARI

Mezunlarımız, dikey geçiş ile;

DGS Sınavı ile Hava Trafik Kontrol ve Havacılık Yönetimi Programlarına lisans tamamlaması yapılabilmektedir. 

MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı mezunları ülkemizdeki tüm hava limanları işletmelerinde görev alabilirler. Ülkemizde hava taşımacılığı geliştikçe Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı mezunlarına duyulan ihtiyaç da artmaktadır.