Tekstil

TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

YÖK Başkanlığının 08.03.2011 tarih ve 1479 - 010482 sayılı yazısı gereğince açılmıştır.

Globalleşmenin ve teknolojik gelişmelerin hızla artmasına paralel olarak, ülkemizin çoğu bölgesinde organize sanayi bölgesinin hızla gelişmesi neticesinde, üretim yapan iş yerlerinde ara teknik elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Uluslar arası piyasada büyük rekabet gücü olan bu firmaların, nitelikli ve kalifiye eleman ihtiyacı hızla artmaktadır. Giyim Üretim Teknolojisi programından mezun olanların iş bulma olanaklarının yüksek olması ve kalifiye teknik eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla bu programın önemli bir açığı kapatacağı görülmektedir.

 Bu programın Üniversite- İş dünyası ile işbirliği çerçevesinde gerekli atılımlar yapılarak öğrencilerimizin iş çevrelerinin ihtiyaçlarına göre yeterli bilgi birikimleriyle mezun olmaları sağlanacaktır.