Öğr. Gör. Rabia BALCI (Başkan)
Öğr. Gör. Melek ERASLAN (Üye)
Öğr. Gör. Tuğba Özge MUSAOĞLU (Üye)
Öğrenci Temsilcisi Hediye Sude GÜREL

GÖREVLERİ

Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde,Eğitim-öğretim, araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek ve planlamak.

1) İhtiyaç duyulan Akreditasyon Destek Komisyonlarının oluşturulması ve Bölüm Başkanlığın'na bildirilmesi

2) Komisyonları akreditasyon sürecinde yönlendirmesi, çalışmaların koordinasyonunun sağlanması

3) Komisyonların raporlarının incelenmesi ve arşivlenmesi

4) Akreditasyon değerlendirmelerinde ihtiyaç duyulan dokümanların Üniversite Kalite Kurulu ile koordineli olarak hazırlanmasının sağlanması

5) PUKO döngüsünün işletilmesine dair izlenen yöntem ve uygulama örneklerinin kontrollerini sağlamak