İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Iscisagligi

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  PROGRAMI 

PROGRAMIN AMACI

Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan iş güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun mühendislik düzeyinde olduğu işletmelerde, mühendisliğin bir alt kademesinde; mühendislik düzeyinde olmayan organizasyonlarda ise işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek yetenekte " İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir.


Ayrıca bu programda,

  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eden ve yorumlayan,
  • Mesleki etik kurallara uygun davranan,
  • Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan,
  • Çalıştığı kurumun risk analizi yapabilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler

yetiştirmek, hedeflerimiz arasındadır.

 

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

 

            Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler.

 

İş sağlığı ve güvenliği alanında işletmelerde çalışacak personel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın düzenlediği iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile A,B,C kategorilerinde "İş güvenliği uzmanı sertifikası" alabilmekte ve sertifika sahipleri işletmelerin tehlike sınıfına göre görevlendirilmektedir.

 

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM OLANAKLARI

            Programdan mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile;

-       İş Sağlığı ve Güvenliği

-       Acil Yardım ve Afet Yönetimi

-       İşletme

-       Sağlık Yönetimi

-       Sosyal Hizmet  bölümüne devam edebilir.