Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZDEMİR (Başkan)
Dr. Öğr. Gör.  Aysu AKILLI ARI (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi  Ersin İNKAYA (Üye)
Öğrenci Temsilcisi Melih YILMAZ

GÖREVLERİ

Eğitim-öğretim, müfredat, danışmanlık, fiziki-bilişsel altyapı ve akreditasyon çalışmalarının sürekli iyileştirilmesi amacıyla sürekli iyileştirme komisyonu kurulmuştur

Komisyonun görev tanımları şu şekildedir:

1) Kurumsal misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda eğitim amaçlarının güncellenmesi ve duyurulması konusunda öneriler yapılması

2) Müfredatın (eğitim planının) güncellenme ihtiyacının belirlenmesi

3)Öğrenci bilgi sisteminin (öğrenci otomasyonu vb) değerlendirilerek önerilerin rapor edilmesi

4) Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak Akreditasyon Komisyonu'na sunulması

5) Saptanan iyileştirme alanlarının Yüksekokul yönetmelik ve yönergelerine yansıtılması için gerekli değişiklik önerilerinin hazırlanması ve ilgili kurullara teklifi