Dr. Öğr. Üyesi Ersin İNKAYA

 

GÖREVLERİ

1)Üniversitemiz Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü ile iş birliği içinde çalışır

2) Program hakkında bölüm temsilcileri aracılığı ile öğrenci ve öğretim elemanlarını bilgilendirir ve yönlendirir

3) Program kapsamında birimimize gelecek öğrenci ve öğretim elemanları ile ilgili gerekli iletişimin kurulmasını sağlar

4) Programı tamamlayan öğrencileri değişim döneminde aldıkları derslerin saydırılması işlemlerini takip eder sürdürür

5) Mevlana Değişim Programı stratejik hedeflerinin belirlenmesine katkı sunar

6)Yıllık faaliyet raporları düzenlenerek koordinatörlüğe iletir.