Dr. Öğr. Üyesi Ersin İNKAYA

 

GÖREVLERİ

Bu komisyonun görevi; Üniversite bünyesinde yer alan diploma programları arasındaki Çift Anadal ve Yandal programlarının uygulanmasında uyulması gereken usul ve esasları düzenler, uygular ve Bölüm Başkanlığına görüş bildirir.