yapi

İNŞAAT BÖLÜMÜ

YAPI DENETİMİ PROGRAMI 

Yapı Denetimi Programı, toplum ihtiyaçlarına yönelik her türlü yapının projelendirilmesine ve inşaat sürecinin yürütülmesine yönelik eğitim veren bir programdır. Yapı Denetimi; temeli matematiğe ve fiziğe dayanan,  inşaat yapımına ve bu süreçteki denetimlere dair mesleki uygulamaları içeren teknik bir disiplindir.

Programımızın ana hedefi; bilim ve teknolojiyi takip eden, gelişen teknolojiye uygun olarak aldığı eğitimi pratiğe aktarabilecek kalitede teknik elemanlar yetiştirerek ülkemize kazandırmaktır. Bu amaçla programımızda teorik bilgilerin yanında pratik bilgilere de önem verilmekte, ayrıca uygulama alanında kullanılan birçok teknik yazılım programı (SAP2000, IDESTATİK, AUTOCAD gibi) ve ilgili yapım yönetmelikleri de öğretilmektedir.

Yapı Denetimi Programından mezun olan öğrenciler inşaat sektöründeki yapı denetimi veya müşavirlik firmalarının yanı sıra özel mühendislik-mimarlık bürolarında, inşaat şirketlerinde ve kamu sektöründe (DSİ, KGM, Belediyeler vb.) teknik eleman olarak istihdam edilmektedirler.

Mezun öğrencilerimizin kazanacağı genel nitelikler;

  • Yapı malzemelerini tanımak, yapım yönetmeliklerine dair bilgi sahibi olmak.
  • Yönetmeliklere uygun depreme dayanıklı yapıların tasarımında, inşaatında veya inşaat işlerinin denetiminde çalışabilecek düzeyde mesleki bilgiye sahip olmak.
  • Şantiye Organizasyonu, Yapım Yönetimi, Keşif-Metraj-Hakediş konularında bilgi ve beceri kazanmak.
  • Uygulamada gerekli olan bilgisayar programlarını (AUTOCAD, IDECAD, SAP2000 vb.) kullanarak gerekli çizimleri ve Statik-Betonarme hesapları yapabilmek.
  • İnşaat sektörünün diğer alanlarında (Geoteknik, Ulaştırma, Su Yapıları vb.) gerekli temel bilgilere sahip olmak.
  • Mesleki uygulamalara dair edindiği bilgileri inşaat sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilme becerisi kazanmak.