Insaaat

İNŞAAT BÖLÜMÜ

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 

İnşaat Teknolojisi Programı hızla gelişen şehirleşmeyle birlikte toplum ihtiyaçlarına yönelik her türlü yapının tasarımına, projelendirilmesine ve inşaat işlerinin yürütülmesine yönelik eğitim veren bir programdır. İnşaat Teknolojisi, temeli matematik ve fizik eğitimine dayanan; mekanik, hidrolik, geoteknik, ulaştırma, yapı malzemeleri ve yapım yönetimi gibi başlıca mühendislik bilimlerinde mesleki bilgilerin verildiği teknik bir disiplindir. 

Programımızın ana hedefi; bilim ve teknolojiyi takip eden, gelişen teknolojiye uygun olarak aldığı eğitimi pratiğe aktarabilecek kalitede teknik elemanlar yetiştirerek ülkemize kazandırmaktır. Bu amaçla programımızda teorik bilgilerin yanında pratik bilgilere de önem verilmekte, ayrıca uygulama alanında kullanılan birçok teknik yazılım programı (SAP2000, IDESTATİK, AUTOCAD gibi) ve ilgili yapım yönetmelikleri de öğretilmektedir.

İnşaat Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler inşaat sektöründeki özel mühendislik-mimarlık bürolarında, inşaat şirketlerinde, yapı denetimi veya müşavirlik firmalarında, kamu sektöründe (DSİ, KGM, Belediyeler vb.) teknik eleman olarak istihdam edilmektedirler.

Mezun öğrencilerimizin kazanacağı genel nitelikler;

  • Yapı malzemelerini tanımak, yapım yönetmeliklerine dair bilgi sahibi olmak.
  • Yönetmeliklere uygun depreme dayanıklı yapıların tasarımında, inşaatında veya inşaat işlerinin denetiminde çalışabilecek düzeyde mesleki bilgiye sahip olmak.
  • Şantiye Organizasyonu, Yapım Yönetimi, Keşif-Metraj-Hakediş konularında bilgi ve beceri kazanmak.
  • Uygulamada gerekli olan bilgisayar programlarını (AUTOCAD, IDECAD, SAP2000 vb.) kullanarak gerekli çizimleri ve Statik-Betonarme hesapları yapabilmek.
  • İnşaat sektörünün diğer alanlarında (Geoteknik, Ulaştırma, Su Yapıları vb.) gerekli temel bilgilere sahip olmak.
  • Mesleki uygulamalara dair edindiği bilgileri inşaat sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilme becerisi kazanmak.