Öğr. Gör. Dr. Emre Daşar  (Başkan)
Öğr. Gör. Emin Akın (Üye)
Öğr. Gör. Dr. Akın Ay (Üye)

GÖREVLERİ

Bu komisyonun görevi; bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulamak, Bölüm Akademik Kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından incelemek ve görüş belirtmektir.

Ölçme Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:

1) Bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulanması

2) Öğrenci ders değerlendirme anketlerinin değerlendirilmesi

3) Ön lisans öğrencilerinin üniversite giriş sınavı derecelerinin izlenmesi

4) Dönem içi sınavlarından önce ders sorumlularından “Sınav Soruları Öğrenim Çıktısı Değerlendirme Formu (ÖÇ Formu)’nun istenmesi

5) Dönem sonunda, Ders sorumlularından derse ilişkin i) Bologna Bilgi Paketinden alınacak Ders İzlencesi, ii) Öğrenci Bilgi Sisteminden alınacak Sınav İstatistiği, iii) Yapılan sınavların Soru ve Cevaplarının arşivlenmesi

6) Dönem sonunda, Ders sorumlularından alınan Sınav Soru Kağıtları ile daha önceden alınmış ÖÇ Formlarının karşılaştırılması ve değerlendirilmesi

7) Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak Akreditasyon Komisyonu'na sunulması