Dr. Öğr. Üyesi Berkan ZÖHRA (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Haydar YANIK (Üye)
Öğr. Gör. Ali AKTAŞ (Üye)
Öğrenci Temsilcisi Serhat Eren GEZİCİ

GÖREVLERİ:

1)Araştırma-geliştirme kaynaklarının kullanımının izlenmesine yönelik araçların geliştirilmesi ve üniversite güncel stratejik planı referans alınarak belirlenmiş olan stratejilere ve hedeflere ulaşılma derecesinin değerlendirilmesi,

2) Araştırma-geliştirme etkinliklerinin ve projelerinin dönem sonunda Yüksekokul araştırma-geliştirme komisyonu tarafından hazırlanması ve komisyonda görüşülmesi,

3) Yüksekokulun araştırma-geliştirme kaynaklarının yetkinliği, gelişimi ve sürdürülebilirliği hususlarında çalışmaların yapılması,

4) İç ve dış değerlendirme raporlarında araştırma-geliştirme ile ilgili iyileştirmeye gereksinim duyulan alanlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması,

5) Yüksekokul öğretim üyeleri tarafından araştırma, geliştirme alanlarında gerçekleştirilmiş akademik/bilimsel çalışmalar doğrultusunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve araştırma-geliştirme performansının artırılması için bu veriler ışığında önerilerde bulunulması.