Buroson 

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

Merzifon Meslek Yüksekokulu 1990 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7. maddesi d-2 fıkrası gereğince 01.11.1990 tarihinde kurulmuş, 1991-1992 Eğitim-Öğretim yılında Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü faaliyete başlamıştır. 

16.03.2010 tarih ve 388 sayılı Yasa gereğince isim değişikliği yapılarak Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümünün adı 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı olmuştur.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı halen Normal (Örgün) Öğretim kısmıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bürolar işletmelerin vazgeçilmez birimleridir, bürosuz bir işletme düşünülemez. İster kamu ister özel sektör olsun, tüm bürolarda ara eleman olarak sekreter ve asistanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere programımızda kaliteli büro elemanları yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Teknolojinin hızla gelişmesi, bu alandaki eğitimli personel ihtiyacını gittikçe arttırmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak öğrencilerimiz ofis otomasyon sistemleri, dosyalama arşivleme teknikleri, sekreterlik bilgisi gibi derslerle teorik açıdan kendilerini geliştirmekte, yaptıkları tek dönemlik stajla da bunu uygulamaya dökme fırsatı bulmakta ve yetişmiş ara eleman olarak okulumuzdan mezun olmaktadır.