Daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan veya devam eden öğrencilerin Üniversitemizin kayıt oldukları fakülte/yüksekokullara 05.10.2020-16.10.2020 tarihleri arasında Muaf olmak istedikleri derslerle ilgili;

Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere devam ederler.

Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler Amasya Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi ilgili madde gereği kabul edilmez.