Akademik Personel

Ad Soyad : Nazan KAHRAMAN
Fakülte : Egitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Gazetecilik ve Habercilik
Ünvanı : Dr.Ögr.Üyesi
E-Posta : nazan.kahraman@amasya.edu.tr
Dahili : 2738
Oda No :

Öğrenim Durumu

Öğrenim Durumu

 

Doktora                  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik ABD

2003-2013                

 

Yüksek lisans         Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik ABD

200-2002                          

 

Lisans                     Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü

1994-1999

 

 

 

Görevler

Yrd. Doç. Dr.                                 Amasya Üniversitesi Merzifon MYO

Mart 2016’dan bu yana

 

Yrd. Doç. Dr.                                 Amasya Üniversitesi Gümüşhacıköy Hasan Duman MYO

Mart 2016-

Nisan 2015

 

Şube Müdürü                                   Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Ekim 2013-

Nisan 2015

 

Eğitim Uzmanı- Proje Eş Uzmanı       İŞKUR Genel Müdürlüğü

Mayıs 2013-

Ekim 2013

 

 

 

ESERLER

 

Tezler

 1. Doktora Tezi: Attila İlhan ve Ulusal Kültür Sentezi Kavrayışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, 2013, ss. 285, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nur Betül Çelik
 2. Yüksek Lisans Tezi: Kore Savaşı ve Türk Basını (Mayıs-Eylül 1950), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, 2002, ss. 123, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Korkmaz Alemdar

 

 

 

Makaleler:  

 1. -“Uygulamali Girişimcilik Eğitimlerinden Faydalanan Kadinlarin Iş Kurma Süreçlerine Ilişkin Bir Analiz: Amasya Ili Örneği”, Gümüşhane Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016, 7 (17), ss. 39-63 (Emrah Koparan ile birlikte)
 2. “Türkiye Solunda Bir Figür Olarak Attila İlhan”, İletişim Araştırmaları Dergisi, 2016, 3 (1), ss. 91-120
 3. “Kadının Çalışmasına Dair Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları ve Kadınların Zihniyet Örüntüleri”, İletişim Araştırmaları Dergisi, 2013, 11 (1-2), ss. 9-34 (Abdülrezak Altun ile birlikte) 

 

 

 

 

Yurt içinde konuşmacı olarak katıldığı seminer ve konferanslar:

 

 

 1. Modern Olanda Gelenekseli Yașayanlar Amasyalı Roman Vatandașlar, 01 -03 Aralık 2016, Tam Metin Bildiri, I. Uluslararası Göç Ve Kültür Sempozyumu, 2, 1, 655 - 666.
 2. 12 Ekim 2016, 15 Ekim 2016: Meslek Yüksekokulu Mezunlarının İstihdam Durumları Merzifon MYO Örneği, Sözlü Sunum, İSVET 2016, , 65 - 65. (Emrah Koparan ile birlikte)
 3. 19-22 Mayıs 2016: Akademisyenlerin Kadın Yöneticilere Karșı Tutumlarının Belirlenmesi, Sözlü Sunum, 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016), 74 - 74.
 4. “Amasya’daki STKların Sosyal Medya Kullanma Düzeyleri” 20. Türkiye'de İnternet Konferans, 1-3 Aralık 2015, İstanbul
 5. Kore Savaşı’nın 65. Yılında Merzifonlu Kore Gazileri, III. Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Araştırmaları Sempozyumu, 8-10 Kasım 2015
 6.  “Girişimci Kadınların Girişimcilik Performansı: Amasya İli Örneği”, International Multidisciplinary Eurasian Congress, 1-5 Eylül 2015, Skopje
 7. Üniversite Öğrencisi Gençlerin Okuldan İşe Geçişini Destekleyen Kariyer Karnesi Uygulaması: Amasya İli Örneği”, II. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi. 26-27 Kasım 2014, Antalya
 8. "Türkiye’de kadın İstihdamının Artırılmasına Yönelik Çabalar” Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Atölye Çalışması 22 Mayıs 2012
 9. “İŞKUR’un Kadın İstihdamının Desteklenmesine Yönelik Uyguladığı Aktif İşgücü Programları” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-Ekonomik Kriz Yoksulluk ve Zaman Kullanımı Konferansı, 26-27Mart  2012
 10. “Kalite İyileştirme”, Eskişehir II. Kalite Şöleni, 28-29 Nisan 2003, Eskişehir
 11. Hastanelerde Kalite”, KALDER Bursa Şubesi I. Kalite ve Başarı Sempozyumu, 25-26 Nisan 2003, Bursa
 12. “Kalite Çalışmalarının Kamu Kurumlarına Katkısı”, 26 Haziran 2002: Sağlık Bakanlığı Kalite Sempozyumu, Ankara
 13. “Sağlık Hizmetlerinde Kalite”,  Sağlık Hizmetleri ve Hemşirelik Mesleği Sempozyumu, “12 Mayıs 2002, Ankara
 14. “Kamu Hastanelerinde ISO 9001”, ZTB Kalite Günleri, 01-03 Nisan 1998, Ankara

 

 

 

 

Uluslararası Projelerde Görevler:

 1. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Kapsamında Yürütülen Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Proje Dokümanlarının Kurum adına Hazırlanması, Operasyon Koordinasyon Birimi Üyeliği, (ToR, Proje Fişi, Bütçe vs) Mart 2007-Haziran 2010, Ankara
 2. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu, İletişim Bileşeni Eş Uzman, 3 Mart 2011-Aralık 2013, Ankara
 3. Hollanda Hükümeti ile MATRA kapsamında “Uzun Dönemli İşsizlerin İstihdam Edilebilirlikleri Yararına İşgücü Piyasası Aracılık Faaliyetlerinin Arttırılması” Projesi, Proje Koordinasyon Birimi Üyeliği, Ocak 2008- Aralık 2011, Ankara
 4. Hollanda Hükümeti ile MATRA kapsamında “İŞKUR'un Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi, Özürlüler İçin Gelişmiş Bir İstihdam Stratejisi Ve Mesleki Rehabilitasyon” Projesi, Proje Ekip Üyeliği, Ocak 2007- Aralık 2009, Ankara