Akademik Personel

Ad Soyad : Burak ÖZTOP
Fakülte : Merzifon Meslek Yüksekokulu
Personel türü : Akademik
Bölüm : MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ
Ünvanı : Öğr.Gör.
E-Posta : burak.oztop@amasya.edu.tr
Dahili : 2724
Oda No :

EĞİTİM DURUMU

Yüksek Lisans : Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı - 2017

                             Tez adı: Atık Alüminyum Kullanarak Grafen ve Silisyum Nitrür Takviyeli Kompozit Üretimi ve Karakterizasyonu


Lisans               : Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü - 2004


Lise                   : Amasya Anadolu Öğretmen Lisesi - 1999


SERTİFİKA VE BELGELER

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetki Belgesi (TMMOB MMO)

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetki Belgesi (TMMOB MMO)

Araçların LPG'ye Dönüşümü Mühendis Yetki Belgesi (TMMOB MMO)

I. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalat Sanayi Kongresi ve Sergisi Katılım Belgesi (TMMOB MMO)

Proje Tabanlı Mekatronik Eğitimi Çalıştayı Katılım Belgesi (Sinop Üniversitesi)

2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies Certificate of Attendance (Bayburt Üniversitesi)


İŞ TECRÜBELERİ

2014 -           Amasya Üniversitesi, Merzifon Meslek Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi


2008 - 2014  Plasform Plastik ve Metal Endüstri A.Ş, Üretim Mühendisi


2007 - 2008  Yiğit Doğalgaz Sistemleri A.Ş, Proje Mühendisi / Suluova Ticaret ve Sanayi Odası, Kapasite Raportörü


2005 - 2007  TMMOB Makine Mühendisleri Odası Amasya İl Temsilciliği, Teknik İşler Mühendisi / İş Tanımı: Proje Denetimi ( Mekanik tesisat projesi, Asansör tesisatı projesi, Araçların LPG dönüşümü projesi ), Kaldırma ve Taşıma Araçları ile Basınçlı Ekipmanların Periyodik Kontrolü


İDARİ GÖREVLER

2018 -           Merzifon MYO Müdür Yardımcısı

2015 - 2019  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı 


PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

1) Proje Araştırmacısı: (2017) BAP Amasya Üniversitesi, "KURUMSALLAŞMANIN KOBİ'LERİN PERFORMANSINA ETKİLERİ: AMASYA İLİ ÖRNEĞİ" (Tamamlandı)

2) Proje Araştırmacısı: (2017) BAP Amasya Üniversitesi, " ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇALIŞTAYI" (Tamamlandı)

3) Proje Araştırmacısı: (2018) BAP Amasya Üniversitesi, " 2. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇALIŞTAYI" (Tamamlandı) 


ESERLER

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1. Çapkulaç, O. , Öztop, B. , Savaş, E. B. , (2015). Sanayi İşletmelerinde SWOT (GZFT) Analizi: Merzifon OSB Örneği, Nitel Bir Araştırma, Tam Metin Bildiri, III. Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Araştırmaları Sempozyumu, 1(1),631-635. 

2.  Öztop, B. ve Gürbüz,  M. (2017). "Si3N4 Takviyesiyle Atık Alüminyumdan Üretilmiş Kompozitlerin Özelliklerinin İncelenmesi," 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET'17), pp. 28-36.

3.  Öztop, B. ve  Gürbüz, M. (2017). "Atık Alüminyumdan Elde Edilen Matrise Grafen Takviyesiyle Üretilen Kompozitlerin Özelliklerinin İncelenmesi", 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT2017), pp. 310-311.


Uluslararası Yayınlar:

1. Öztop, B , Gürbüz, M . (2017). Investigation of Properties of Composites Produced by Reinforcement Graphene Matrix Obtained from Waste Aluminium. International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 1 (1), 4-8.

2. Öztop, B , Gürbüz, M . (2018). Sİ3N4 TAKVİYESİYLE ATIK ALÜMİNYUMDAN ÜRETİLMİŞ KOMPOZİTLERİN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Technological Applied Sciences, 13 (1), 57-66.