Akademik Personel

Ad Soyad : EMRAH KOPARAN
Fakülte : Merzifon Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Isletme
Ünvanı : Dr.Ögr.Üyesi
E-Posta : emrah.koparan@amasya.edu.tr
Dahili : 2724
Oda No :

 

EĞİTİM DURUMU

2008-2014         Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı

2013-2015         Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu

2012                  1 December 1918 Alba Iulia Universitesi (Erasmus personel ders alma harekerliliği ) (Romania)

2010-2011         Halmstad University Business Administration (Exchange student-Erasmus) (Sweden)

2008-2009         Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Organizasyon Doktora Programı (Burslu özel öğrenci)

2003-2005                   Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı   Yönetim Organizasyon Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

2002-2004         Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dış Ticaret Önlisans Programı

1999-2003                  Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  İşletme  Bölümü

1996-1999                  Merzifon Lisesi

 

DOKTORA TEZ ADI: Ulusal Kültürün Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi: Kültürler Arası Karşılaştırma

 

ÇALIŞMA ALANI: Örgüt teorisi, örgütsel davranış, insan kaynakları, girişimcilik,  ulusal kültür ve kurumsal sosyal sorumluluk konularında çalışmaktadır.

 

YABANCI DİL

İngilizce

 

SERTİFİKALAR VE BAŞARILAR

2016                  Eğitim ve Kariyer Koçluğu Sertifikası (40 saat)

2015                  Türk Hava Yolları Akademisi (Turkish Aviation Academy) Havacılıkta Yer Hizmetleri Sertifika Programları

                          - Tehlikeli Maddeler (DGR) (Kategori 10)

                          - Anti/de Icing

                          - Yük Kontrol ve Denge 1

                          - Yer Hizmetleri (Dar gövde)

2013                  Yönetim ve Organizasyon Alanında Akademisyenliğin Temel Soru(n)ları Çalıştayı (İstanbul Şehir Üniversitesi)

2013                  Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik Çalıştayı (Süleyman Demirel Üniversitesi)

2013                  Yönetim Organizasyon Lisansüstü Yaz Okulu (Akdeniz Üniversitesi)

2009                  17. Yönetim Organizasyon Katılım Belgesi

2008                  Yönetim Organizasyon Yaz Semineri (YÖYSEM) Katılım Belgesi

2005                  14. Yönetim Organizasyon Kongresi Katılım Belgesi

2003                  Avrupa Birliği Sertifikalı Eğitim Programı

2003                  Etkin İletişimde Problem Çözme Yetenekleri Sertifika Programı

2003                  Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikalı Eğitim Programı (Eta;Logo;Vega)

2003                  Girişimcilikte Liderlik Ve İletişim Semineri Sertifika Programı

2003                  Yüksek Onur Belgesi

2002                  Onur Belgesi  

 

DENEYİMLER VE GÖREVLER

2017-                 KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Eğitmeni

2016-                 OSYM Merzifon İlçe Koordinatörü

2016-                 Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

2015-2016         Merzifon POMEM Eğitmen

2014-2016         TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Amasya İli Akademik Danışmanı

2014-                 Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.

2011-                 Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Bölüm Başkanı

2008-2010         Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanı

2007-2008         OSYM Merzifon İlçe Sınav Merkezi Yönetici Yardımcısı

2004- 2006        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi

            

YAYINLAR

           

KİTAP BÖLÜMÜ

            Koparan, Emrah, “Kültür ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, Ed. Sibel Hoştut, Seçil Deren Van Het Hof, ISBN: 978-605-320-463-3, “ Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Güncel Yönelim ve Yaklaşımlar ”, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016.

 

Koparan, Emrah, “Madalyonun İki Yüzü Etik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ayrımında Bir Yol Arayışı”, Ed. Celalettin Vatandaş, “Bilim ve Ahlak”, Açılım Kitap, 2013.

 

ULUSLARARASI YAYINLAR

          İlhan NAS,  Tülay, Koparan, Emrah ve Okan Tarhan, (2015) “The effects of the CSR isomorphism on both CSP and CFP”, Journal of Asia Business Studies, April, vol.9 iss.3

             

Özler, D., Koparan, E, “Takım Performansına Etki Eden Takım Çalışmasına İlişkin Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi Dergisi, S:8, 2006

 

ULUSAL YAYINLAR

Koparan, E. İlhan-Nas, T, Okan, T. (2016) “Ulusal Kültürün Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Üzerindeki Etkisi:  Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Araştırma” TİSK Akademi Dergisi, 11 (22), 353-379

 

Koparan, E., Kahraman, N. (2016) “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinden Faydalanan Kadınların İş Kurma Süreçlerine İlişkin Bir Analiz: Amasya ili örneği” Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 39-63

 

Okan, T, Koparan, E., İlhan Nas, T., (2016) “Yönetim kurulu çeşitliliği ve kurumsal sosyal sorumluluk söylemleri arasındaki ilişki: kurumsal çevrenin moderatör etkisi” (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 71(2), 465-509

 

Keskin D., Koparan E, (2010) “Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Tercihini Etkileyen Faktörler”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010/1

 

Koparan E, Yücel B. E., (2010) “Güç Mesafesi ve Cinsel Taciz Davranışları Arasındaki İlişkinin Yönünü Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Çalışma” Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi,  2(1):11-18

 

ULUSLARARASI KONGRELER

Kahraman, N. Koparan E., (2016) “Meslek Yüksekokulu Mezunlarının İstihdam Durumları: Merzifon MYO Örneği”, International Symposium on Post Secondary Vocational Education and Training, 12-15 Ekim Çorum

 

Kahraman, N. Koparan E., (2016) “Akademisyenlerin Kadın Yöneticilere Karşı Tutumlarının Belirlenmesi” 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, 19-20 Mayıs Madrid.

Ay A, Koparan E, Sağlam A, (2015), Yerel Medya Çalışanlarının Örgütsel Stres Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Görgül Bir Çalışma: Amasya İli, III. Uluslar arası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Sempozyumu, 8-10, Ekim, Merzifon

Koparan E, Filizöz, B. (2015), Girişimcilerin Sosoyal Sermayelerinin Girişimcilik Performansı Üzerindeki Etkisi, II Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, 9-11 Ekim, Muğla

Kahraman N, Koparan, E, (2015) Girişimci Kadınların Girişimcilik Performansı: Amasya İli Örneği, International Multidisciplinary Eurasian Congress, 1-5 September, Skopje.

Ay, Akın; Sağlam, Ahmet: Koparan, Emrah, (2015) “Sosyal Ağlar ile Eğitime Yeni Bir Bakış” 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 21-23 Mayıs, Yalova

Koparan E., (2011) “Corporate Social Responsibility in the Developing Countries: An Effort to Create Index for CSR” 6th South East European Doctoral Student Conference, 19-20 September, Thessaloniki- Greece

İlhan T., Koparan E., Okan T., (2010) “The impact of the diffusion of CSR in MNEs on CSP and Financial Performance:MNEs Operating in an Emerging Market” 26th EGOS (European Group of Organizational Study) Colloquium, 1-3 July,  Lisbon, Portugal.

 

ULUSAL KONGRELER ve ÇALIŞTAYLAR

Filizöz, B. Koparan E., (2016) “Örgütsel Vatandaşlık Ve Örgütsel Kimlik İlişkisi: Sendikal Bağlamda Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma”, 17. Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Kongresi, 2-4 Haziran, Erzurum.

Koparan, E. Kahraman, N, Sağlam,A (2015) “Amasya'daki STK'ların Sosyal Medya Kullanma Düzeyleri” 20. Türkiye’de İnternet Konferansı, 1-3 Aralık, İstanbul Üniversitesi, Beyazıt, İstanbul.

Filizöz, B. Koparan, E. (2015), “Stratejik Bir Araç Olarak KSS: ISO 500 Örneği”, Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Yeni Trendler ve Dünya Uygulamaları Çalıştayı, 19-20, Ekim, Konya.

Okan, T, Koparan, E., İlhan Nas, T., (2015) “Yönetim kurulu çeşitliliği ve kurumsal sosyal sorumluluk söylemleri arasındaki ilişki: kurumsal çevrenin moderatör etkisi” IV. Örgüt Kuramı Çalıştayı, Muğla, Bodrum.

Çapkulaç O, Koparan E., (2014) “Duygusal Zekanın Yöneticilerin Performans Algısı Üzerindeki Etkisini Tespit Etmeye Yönelik Türk Turizm Sektöründe Görgül Bir Çalışma” 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 8-10 Mayıs 2014 Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, Antalya.

Koparan E, İlhan Nas T.,(2012) “Gelişmekte Olan Ülkelerde Ulusal Kültürün Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Üzerindeki Etkisi” 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 24-26 Mayıs 2012 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, İzmir.

 

Koparan E, İlhan Nas T., (2012) “Gelişmekte Olan Ülkelerde Ulusal Kültürün Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Üzerindeki Etkisi” III. Örgüt Kuramı Çalıştayı, 3-4 Şubat 2012 ODTU İşletme Bölümü, Ankara

 

Koparan E., (2011) “Gelişmekte Olan Ülkelerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk: KSS Uygulamaları İçin Bir İndeks Oluşturma Girişimi” Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 8-9 Ekim 2011, İzmir.

 

Koparan E,. (2010) “Yeni Kurumsal Kuram Çerçevesinde Bir Örgütsel Aktör Olarak Kredi Derecelendirme Kurumlarının Eşbiçimliliğe Etkisi ve Bir Araştırma Önerisi” Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 9-10 Ekim, İzmir.

 

Yücel E. B., Koparan E., (2010) “Güç Mesafesi ve Cinsel Taciz Davranışları Arasındaki İlişkinin Yönünü Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Çalışma” Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 9-10 Ekim, İzmir.

 

İlhan T., Okan T., Koparan E., (2010) “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Firma Finansal Performansı ve Kurumsal Sosyal Performansı Üzerindeki Etkisi: IMKB’de İşlem Gören Çokuluslu İşletmelerin Analizi”, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 20-22 Mayıs, Adana.

 

PROJELER

Proje Sorumlusu: (2016) OKA Teknik Destek, Amasya Üniversitesi’nde Eğitim ve Kariyer Koçluğu (Tamamlandı)

Proje Yürütücüsü: (2015-2016) BAP Amasya Üniversitesi,  Şirket Otopsisi: 2001-2014 Yılları Arasında Amasya İlinde Kapanan İşletmelerin Örgütsel Ekoloji Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi (Tamamlandı)

Proje Araştırmacısı: (2015) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Amasya Şehir Kimliği Çalıştayı ve Sonuç Raporu Projesi”.

Proje Araştırmacısı: (2015) T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu Başkanlığı, “III. Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon Ve Amasya Yöresi Araştırma Sempozyumu”