Akademik Personel

Ad Soyad : EMİNE BAŞAK SAVAŞ
Fakülte : Merzifon Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : İşletme
Ünvanı : Dr. Öğr. Üyesi
E-Posta : basak.savas@amasya.edu.tr
Dahili : 2736
Oda No :

 

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat    (2018)

Doktora-İşletme Bölümü, Yönetim Organizasyon

Tez Konusu: “Örgütlerde Kronizm Algısının İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Adalet Algısının Aracılık Rolü”

Danışman: Doç. Dr. Yücel EROL

 

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya  (2008)

Yüksek Lisans-İşletme Bölümü, Yönetim Organizasyon

Tez Konusu: “Örgütlerde Saldırgan Davranışlar: Nitel Bir Araştırma

Danışman: Doç. Dr. Hayrettin ÖZLER

 

Uludağ Üniversitesi, Bursa    (2001)

Lisans- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü                                                                                                      

 

İŞ DENEYİMİ

  

Öğr. Görevlisi

Adıyaman Üniversitesi     (2008-2018)

 

Dr. Öğr. Üyesi

Amasya Üniversitesi        (2018-)

 

İDARİ GÖREVLER

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Bölüm Başkanlığı (2010-2018)

 

YAYINLAR

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiri:

Onur Çapkulaç, Burak Öztop, Emine Başak Savaş, “Sanayi İşletmelerinde SWOT GZFT Analizi Merzifon OSB Örneği Nitel Bir Araştırma”. III. Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Sempozyumu, 8-10 Ekim 2015, Merzifon (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) 

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiri:

Emine Başak Yücel, Emrah Koparan,“Güç Mesafesi ve Cinsel Taciz Davranışları Arasındaki İlişkinin Yönünü Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Çalışma”, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 9-10 Ekim 2010, Kuşadası (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Yücel Erol, Emine Başak Savaş,“Kronizmin İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algısına Etkisi” , 4.Örgütsel Davranış Kongresi, 4-5 Kasım 2016, Adana (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Yayınlanmış Makale:

Emine Başak Yücel, Emrah Koparan, (2010), “Güç Mesafesi ve Cinsel Taciz Davranışları Arasındaki İlişkinin Yönünü Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Çalışma”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 11-18. 

Onur Çapkulaç, Burak Öztop, Emine Başak Savaş, (2015), “Sanayi İşletmelerinde SWOT GZFT Analizi Merzifon OSB Örneği Nitel Bir Araştırma”. III. Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 630-634.

Yücel Erol, Emine Başak Savaş, (2016), “Kronizmin İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algısına Etkisi” , 4.Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 105-109

 

ULUSLARARASI HAREKETLİLİK

Erasmus: 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia, Romanya